Szolgáltatások

Jog

M&A / társasági és kereskedelmi jog
Energiajog-, közműszektor
Finanszírozás
Ingatlan/építési jog
IP/IT és adatvédelem
Vitarendezés

M&A/társasági és kereskedelmi jog

 • részvény-, eszköz- és üzletág átruházási ügyletek támogatása
 • strukturálás, átvilágítás, tranzakciós dokumentumok készítése és egyeztetése, valamint a zárást követő integrációval kapcsolatos tanácsadás
 • verseny-, egyéb hatósági bejelentések elkészítése
 • vállalatirányítási struktúra kialakítása
 • vegyes vállalatok tervezése és strukturálása, valamint szindikátusi megállapodások készítése

Energiajog-, közműszektor

 • megújuló és alternatív energiaforrások
 • energetikai-, és közmű infrastruktúra fejlesztések, erőmű projektek
 • szabályozási kérdések
 • energiakereskedelmi szerződések
 • víziközmű rendszert érintő kérdések

Finanszírozás

 • infrastruktúra, energia, és ingatlan projektfinanszírozás
 • akvizíció finanszírozás,
 • kétoldalú és szindikált hitelek
 • tőkepiaci műveletek
 • szerkezetátalakítás és fizetésképtelenséggel kapcsolatos ügyletek

Ingatlan/építési jog

 • ingatlanbefektetések strukturálása
 • felvásárlások és eladások, vegyesvállalatok
 • jogi átvilágítás
 • építés és fejlesztés
 • tervezés és területrendezés
 • bérleti konstrukciók
 • kereskedelmi lízing
 • ingatlanalapok strukturálása

IP/IT és adatvédelem

 • szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak, használati minták
 • outsourcing és egyéb IT projektek
 • IP portfólió kezelése

Vitarendezés

 • peres és peren kívüli eljárások
 • munkaügyi viták
 • energetikai/szabályozási viták
 • környezetvédelmi ügyek
 • személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos perek
 • szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi ügyek

…és azon túl

Kormányzati kapcsolatok és közügyek
Üzleti tanácsadás
Pénzügyi strukturálás
Adó

Kormányzati kapcsolatok és közügyek

 • az ügyfelek érdekeinek képviselete a legmagasabb döntéshozatali és törvényhozási szinten
 • jogalkotási stratégiák kidolgozása, kapcsolattartás a központi és önkormányzati szervekkel, hatóságokkal
 • stratégiai partnerségek létrehozása ügyfeleink szabályozási és jogalkotási kezdeményezéseinek előmozdítása érdekében

Üzleti tanácsadás

 • Stratégia alkotás és megvalósítása
 • Projekt, és befektetés menedzsment
 • Szerkezetátalakítási szolgáltatások
 • Működési hatékonyság
 • Változásmenedzsment

Pénzügyi strukturálás

 • hitel- és tőkefinanszírozás
 • zöldmezős és barnamezős projektek finanszírozása
 • állami projektek és köz-, és magán partnerségek

Adó

 • állami támogatások és ösztönzők
 • M&A tranzakciós adó strukturálása és átvilágítása
 • Társasági adó, ÁFA
 • Transzferár